KIEM TOAN VIET NAM | Trang nhất |
  Trang chính  | Diễn đàn  | Downloads  | Gửi bài viết  | Đăng ký mới / Đăng nhập Liên hệ  

 Chuyên mục 

Tin tức
Văn bản Pháp luật
Chuẩn mực Kiểm toán
Chuẩn mực Kế toán


 Hỏi & Đáp 

Tên bạn:

e-mail của bạn:

Câu hỏi của bạn (không hơn 1024 ký tự):


Trang nhất Site được cập nhật vào: 2005-07-16 11:49:21

Tin tức

Kiểm toán nhà nước sẽ do Quốc hội lập

[12/06/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
Văn phòng Chủ tịch nước hôm qua công bố 4 luật mới, trong đó có Luật Kiểm toán nhà nước. Theo Luật này, kiểm toán nhà nước sẽ là cơ quan độc lập, do Quốc hội lập thay vì trực thuộc Chính phủ như 10 năm qua.
Xem tiếp...

Những bản tin khác

Tại kỳ họp thứ 7- Quốc hội khóa XI: Thông qua Luật Thương mại (sửa đổi), Luật Kiểm toán [12/06/2005]
Độc lập khách quan là cốt lõi của Kiểm toán Nhà nước [12/06/2005]


Văn bản Pháp Luật

QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

[08/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6)
Xem tiếp...

Những bản tin khác

Luật Kế toán Việt Nam [11/02/2005]
Dự án Luật Kiểm Toán Nhà Nước [08/02/2005]


Chuẩn mực Kiểm toán

Chuẩn mực số 1000

[26/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Những bản tin khác

Chuẩn mực số 930 [26/02/2005]
Chuẩn mực số 720 [26/02/2005]


Chuẩn mực Kế toán

Chuẩn mực Kế toán số 05

[12/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
"Bất động sản đầu tư"
(Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Những bản tin khác

Chuẩn mực Kế toán số 07 [12/02/2005]
Chuẩn mực Kế toán số 08 [12/02/2005] Quảng cáo 

 Liên kết 

  Trang chính  | Diễn đàn  | Downloads  | Gửi bài viết  | Liên hệ


© 01TSAT 2005 - Powered by NukeViet v1.0