KIEM TOAN VIET NAM | Tin tức |
  Trang chính  | Diễn đàn  | Downloads  | Gửi bài viết  | Đăng ký mới / Đăng nhập Liên hệ  

 Chuyên mục 

Tin tức
Văn bản Pháp luật
Chuẩn mực Kiểm toán
Chuẩn mực Kế toán


 Hỏi & Đáp 

Tên bạn:

e-mail của bạn:

Câu hỏi của bạn (không hơn 1024 ký tự):


Tin tức Site được cập nhật vào: 2005-07-16 11:49:21
Các bản tin:
"Chuẩn mực Kiểm toán"

Chuẩn mực số 1000

[26/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Chuẩn mực số 930

[26/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÔNG TIN TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Chuẩn mực số 720

[26/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
NHỮNG THÔNG TIN KHÁC TRONG TÀI LIỆU CÓ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Chuẩn mực số 710

[25/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
THÔNG TIN CÓ TÍNH SO SÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Chuẩn mực số 620

[25/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
SỬ DỤNG TƯ LIỆU CỦA CHUYÊN GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Chuẩn mực số 402

[25/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT KHI KIỂM TOÁN ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BÊN NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Chuẩn mực số 220

[08/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
" KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN"
(Ban hành theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...
1 2 3 4
Chủ đề mới cập nhật
 • Tin tức
 • Văn bản Pháp Luật
 • Chuẩn mực Kế toán

 • Những bản nhiều người quan tâm
  Chuẩn mực số 1000
  Chuẩn mực số 720
  Chuẩn mực số 930
  Chuẩn mực số 710
  Chuẩn mực số 220

  

    Trang chính  | Diễn đàn  | Downloads  | Gửi bài viết  | Liên hệ


  © 01TSAT 2005 - Powered by NukeViet v1.0