KIEM TOAN VIET NAM | Tin tức |
  Trang chính  | Diễn đàn  | Downloads  | Gửi bài viết  | Đăng ký mới / Đăng nhập Liên hệ  

 Chuyên mục 

Tin tức
Văn bản Pháp luật
Chuẩn mực Kiểm toán
Chuẩn mực Kế toán


 Hỏi & Đáp 

Tên bạn:

e-mail của bạn:

Câu hỏi của bạn (không hơn 1024 ký tự):


Tin tức Site được cập nhật vào: 2005-07-16 11:49:21
Các bản tin:
"Văn bản Pháp Luật"

QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

[26/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Về việc ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6)
Xem tiếp...

Luật Kế toán Việt Nam

[11/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Luật số: 03/2003/QH11
Khóa XI, kỳ họp thứ 3
(Từ ngày 03 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2003)
Xem tiếp...

Dự án Luật Kiểm Toán Nhà Nước

[08/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
"Dự án Luật Kiểm toán Nhà nước" dưới dạng PDF
Xem tiếp...

Quyết định 59 ngày 9 tháng 7 năm 2004 của BTC về Cấp chứng chỉ hành nghề Kế toán và Kiểm toán viên

[08/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 59/2004/QĐ-BTC NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CHẾ THI TUYỂN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
Xem tiếp...
Chủ đề mới cập nhật
 • Tin tức
 • Chuẩn mực Kiểm toán
 • Chuẩn mực Kế toán

 • Những bản nhiều người quan tâm
  QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
  Luật Kế toán Việt Nam
  Dự án Luật Kiểm Toán Nhà Nước
  Quyết định 59 ngày 9 tháng 7 năm 2004 của BTC về Cấp chứng chỉ hành nghề Kế toán và Kiểm toán viên

  

    Trang chính  | Diễn đàn  | Downloads  | Gửi bài viết  | Liên hệ


  © 01TSAT 2005 - Powered by NukeViet v1.0