KIEM TOAN VIET NAM | Tin tức |
  Trang chính  | Diễn đàn  | Downloads  | Gửi bài viết  | Đăng ký mới / Đăng nhập Liên hệ  

 Chuyên mục 

Tin tức
Văn bản Pháp luật
Chuẩn mực Kiểm toán
Chuẩn mực Kế toán


 Hỏi & Đáp 

Tên bạn:

e-mail của bạn:

Câu hỏi của bạn (không hơn 1024 ký tự):


Tin tức Site được cập nhật vào: 2005-07-16 11:49:21
Các bản tin:
"Chuẩn mực Kế toán"

Chuẩn mực Kế toán số 05

[12/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
"Bất động sản đầu tư"
(Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Chuẩn mực Kế toán số 07

[12/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
"Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết"
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Xem tiếp...

Chuẩn mực Kế toán số 08

[12/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
"Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh"
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Xem tiếp...

Chuẩn mực Kế toán số 21

[12/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
"Trình bày báo cáo tài chính"
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Chuẩn mực Kế toán số 26

[12/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
"Thông tin về các bên liên quan"
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Chuẩn mực Kế toán số 25

[12/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
"Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con"
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...

Chuẩn mực Kế toán số 02

[11/02/2005 - KIEM TOAN VIET NAM]
"Hàng tồn kho"
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Xem tiếp...
1 2 3
Chủ đề mới cập nhật
 • Tin tức
 • Văn bản Pháp Luật
 • Chuẩn mực Kiểm toán

 • Những bản nhiều người quan tâm
  Chuẩn mực Kế toán số 05
  Chuẩn mực Kế toán số 07
  Chuẩn mực Kế toán số 08
  Chuẩn mực Kế toán số 21
  Chuẩn mực Kế toán số 02

  

    Trang chính  | Diễn đàn  | Downloads  | Gửi bài viết  | Liên hệ


  © 01TSAT 2005 - Powered by NukeViet v1.0